Jdi na obsah Jdi na menu
 


Císařská vojska
Ariáni jsou nesmírně hrdé bytosti proto v jejich armádách nenajdete moc zástupců jiného rodu.Nikoho do armády nenutíme,ale jsou tací lidé či jiný zástupci ostatních ras,kteří do Ariánských vojsk vstoupili dobrovolně a jako takový jsou daleko užitečnější než armády otroků,jaké využívají jiné rasy.Vyjímkou z Ariánských vojsk tvoří Císařští.Císař Atrej sobě na pomoc pozval bytosti,jaké kdy viděl málokdo
ObrazekOSOBNÍ STRÁŽ CÍSAŘE: tyto bytosti jsou prý obrazem nejtemnějších dějin Ariánů,ale zároveň obrazem jejich moci a touhy tvořit.Tato elita prý byla cvičena na domovské planětě všech Ariánů a Atrejovi jí poslal velekněz Ariánů na pomoc.Jeho mysl je prý silou,která jim vládne.Jejich síla je daleko větší než síla ktesrékoliv smrtelné bytosti.Jsou naprosto věrní oddaní a neznají zradu a vzpouru a bohužel ani slitováni.


ObrazekPAVOUČÍ LID:
Oni jsou nejvyššími strážci klidu a míru ve městě Arya a palácovému chrámu,který patří jeho císařské milosti,jejich rychlost je obrovská a s tím palebným arsenálem tvoří nezastupitelnou část Císařských vojsk.Ačkoliv se to zdá divné přes tu masu kovu jsou to žijící bytosti.

ObrazekGRYFIN:
Gryfin je krycí název pro stráže císařských lesů a lesních měst.Byli použiti oni,neboť jsou přispůsobeni pohybu lesem ve vzduchu i vodě.Jejich arsenál kromě lehčích rychlopalných zbraní zahrnuje také nejtěžší Ariánské zbraně.Právě tito Gryfové jsou ovládáni nejloajálnějšími Ariány,a poslední nezbytnou součástí císařských vojsk.Ariánské útočné technologie nepatří k nejdokonalejším až na jejich flotilu.V celém vesmíru neexistuje nic co by se jim dalo vyrovnat ve stavbě lodí.

ObrazekCÉSARION:
Jedna z největších lodí.Patří samotnému císaři Atrejovi,který jich má několik ve své vlastní flotile.Již mnohokrát mu její obranné i útočné systémy zachránili život.A jeho moc spolu se zbraněmi této lodě již mnohokrát zachránili Ariány od těsné porážky.Je nejrychlejším stvořením,které kdy putovalo dalekým a širým vesmírem.Neboť císař rád bývá první u nepřátel,aby je mohl odradit ukázkou své síly a moci.

ObrazekBATLLE ARCADIA: Loď vezírů.Císař Atrej vždy po jmenování nového vezírá dává dar.GhallViCath nový vezír si vybral za svojí tuto loď a císař svolil,položil tak základ vezírově flotile.Nyní je jejím štastným majitelem lady Lika

 


ObrazekARAMAK:
Největší z lodí,které Ariáni stavějí až po lodi samotného císaře a vezíra.Aramaky jsou orbity Ariánů.Jsou věčnými pohotovými strážci bezpečnosti.Na svůj tvar jsou překvapivě rychlé což jim zaručuje i speciálně vyvynuté palivo,které Ariáni pečlivě sbíraji z přírody o kterou pečují.

ObrazekALKEROK:
Jednomístné mocné stíhače,schopné hyperprostoru a dalekého doletu.První typ zbraní má kadenci samopalu a sílu většího děla....druhým  typem jsou rakety s silou atomové bomby.